O nás

  • Ing. Patrik Zuber
    Ing. Patrik Zuber

Hledat dnes mezi úspěšnými firmami takovou, která by si neuvědomovala, jak důležitá je pro její činnost komunikace, by jistě byl nadmíru složitý úkol. Ne nepodobný pověstnému hledání jehly v kupce sena.

Sdělit nějakou skutečnost je vždy možné mnoha a mnoha různými způsoby. Ovšem ten správný a pro vaše zájmy nejlepší mezi nimi často bývá jen jeden. Najít ho někdy nebývá snadné. Obzvlášť složitý úkol je to u psaného slova. Podáváte-li nějakou informaci ústní formou, máte vždy možnost korigovat obsah svého sdělení podle bezprostřední reakce posluchače. V písemném projevu ovšem taková možnost není. Co je psáno, je zkrátka také definitivně dáno.

Hledání toho nejlepšího a nejúčelnějšího písemného sdělení je tedy skutečně odborná práce. Stejně odborná jako práce vašeho právníka, daňového poradce nebo třeba zubaře. Je na ni proto potřeba mít odborníky. A těmi jsme právě my.

Naše firma úspěšně působí na trhu od roku 2003. To, co opravdu umíme, je jakákoliv kreativní práce s textem. Chcete-li mít jistotu, že vaše komunikace s okolím je na té nejlepší možné úrovni, svěřte nám bez obav tvorbu a korektury svých textových dokumentů, projevů, reklamních sloganů, PR článků, přípravu textů pro vaše internetové prezentace atd.

Tvrdíme o sobě, že jsme mistry v oboru psaného slova. Cítíme se jimi opravdu být a jsme na to náležitě hrdi. Rádi se staneme vašimi partnery, na které se vždy budete moci s důvěrou obrátit s žádostí o radu.

Chtěli bychom, abyste se při spolupráci s námi cítili dobře. Věřte, že jsme pro to ochotni udělat hodně. Řekne-li se Náš zákazník, náš pán, je to pro nás mnohem víc než pouhý bonmót z prvorepublikové čítanky.